Cửa lùa

Mô tả
Hãy tạo một không gian tốt trong phòng bằng cửa / cửa sổ NEXSTA hiện đại. Với một không gian mở rộng và thanh lịch, nơi ở của bạn sẽ có không gian thoải mái
Hiệu suất cơ bản
CẤU TRÚC

CẤU TRÚC

Độ lệch 1600 Pa L / 125

ĐỘ KÍN NƯỚC

ĐỘ KÍN NƯỚC

300 Pa

KHÔNG KHÍ XÂM NHẬP

KHÔNG KHÍ XÂM NHẬP

Lớp A-4 (JIS)

CÁCH ÂM

CÁCH ÂM

T-1 (-25 dB) (JIS) T-2 (-30 dB) (JIS) Rw 24 - 30 (ISO)

KÍNH HAI LỚP

KÍNH HAI LỚP

Rãnh thủy tinh tối đa 6 + A6 + 6 mm : 18 & 22 mm

Đặc trưng
Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 1

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 1

Cải thiện các điểm bảo mật bằng cách đặt hệ thống khóa kép: Lưỡi liềm và khóa hỗ trợ (ngoại trừ Loại AN, AF, BN, BF và SAN)

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 2

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 2

Cải thiện các điểm bảo mật bằng cách đặt hệ thống khóa kép: Lưỡi liềm và khóa hỗ trợ (ngoại trừ Loại AN, AF, BN, BF và SAN)

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 3

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 3

Cải thiện các điểm bảo mật bằng cách đặt hệ thống khóa kép: Lưỡi liềm và khóa hỗ trợ (ngoại trừ Loại AN, AF, BN, BF và SAN)

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 4

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 4

Cải thiện các điểm bảo mật bằng cách đặt hệ thống khóa kép: Lưỡi liềm và khóa hỗ trợ (ngoại trừ Loại AN, AF, BN, BF và SAN)