Cửa đi

Mô tả
Hãy tạo một không gian tốt trong phòng bằng cửa / cửa sổ NEXSTA hiện đại. Với một không gian mở rộng và thanh lịch, nơi ở của bạn sẽ có không gian thoải mái
Đặc trưng
Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 1

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 1

Cải thiện các điểm bảo mật bằng cách đặt hệ thống khóa kép: Lưỡi liềm và khóa hỗ trợ (ngoại trừ Loại AN, AF, BN, BF và SAN)

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 2

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 2

Cải thiện các điểm bảo mật bằng cách đặt hệ thống khóa kép: Lưỡi liềm và khóa hỗ trợ (ngoại trừ Loại AN, AF, BN, BF và SAN)

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 3

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 3

Cải thiện các điểm bảo mật bằng cách đặt hệ thống khóa kép: Lưỡi liềm và khóa hỗ trợ (ngoại trừ Loại AN, AF, BN, BF và SAN)

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 4

Nút Khóa hỗ trợ (Tùy chọn) chặn bên trong 4

Cải thiện các điểm bảo mật bằng cách đặt hệ thống khóa kép: Lưỡi liềm và khóa hỗ trợ (ngoại trừ Loại AN, AF, BN, BF và SAN)