Thông qua phụ kiện gọn nhẹ, thích hợp với đa số khung cửa nhôm, cửa nhựa ở Việt Nam, các sản phẩm của Euso Space giúp bạn có thể dễ dàng lắp đặt, bổ sung phụ kiện vào mọi vị trí thích hợp mà không ảnh hưởng đến chức năng vận hành của cửa.